Hjem

Velkommen til Bergen – Norges Reformasjonsby 2017!

Innledende film om Bergen – Norges Reformasjonsby 2017
© Universitetsmuseet i Bergen og Den norske kyrkja – Bjørgvin bispedøme, produsert av DigiUIB

Denne nettsiden inviterer deg til å oppdage Bergens, middelalderens Norges kongssete, religiøse historie. Bergen er i dag landets nest største by. I 2017 var Bergen også Norges offisielle Reformasjonsby i anledning 500 års-markeringen av den Lutherske Reformasjonen. Les mer…

“Byvandringen” er en byvandring på rundt 5 km som du kan foreta på egenhånd i og rundt Bergen sentrum. Vandringen knytter sammen tretten steder der “den lange reformasjonen” kan oppdages. “Hordalands Kirker” inviterer deg til å reise utenfor bygrensene til ti fascinerende religiøse minnesmerker i Hordaland fylke.

Videre lesning:

  • Hans-Emil Lidén & Ellen Marie Magerøy, Norges kirker: Hordaland, 3 bind, Oslo 1980-1990
  • Anne Marta Hoff, Hans-Emil Lidén & Ola Storsletten, Norges kirker: Hordaland, 3 bind, Oslo 2000-2003
  • Alf Tore Hommedal, ‘Ora et labora – Be og arbeid: klosterliv i mellomalderbyen Bergen’, i Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 16 (2011), s. 35-49. Tilgjengelig online på http://ww.uib.no/filearchive/ora-et-labora_2.pdf

Denne nettsiden er et felles initiativ fra Universitetsmuseet i Bergen og Bjørgvin Bispedømme.

logos-gecombineerd2logos-gecombineerd234logos-gecombineerd23logo-4-edit