Innledning

Martin Luther, malt av Lucas Cranach den eldre, 1528, nå i Museum Veste Coburg, Tyskland (foto Wikimedia Commons)

For fem hundre år siden, 31. oktober 1517, spikret Martin Luther sine nittifem teser opp på døren til Wittenbergs borgkirke, noe som – utilsiktet – satt igang den protestantiske reformasjonen.

Men egentlig kan ikke ‘reformasjonen’ tidfestes nøyaktig. Det var en gradvis overgang som varte over generasjoner. Slike langsiktige prosesser er ofte blitt oversett fordi historiske studier vanligvis har fokusert på enten den katolske middelalderen eller den protestantiske, tidlig moderne, perioden.

Denne nettsiden ønsker å overkomme dette kunstige skillet ved å se på det religiøse livet i Bergen med året 1517 som utgangspunkt. Fra dette øyeblikket ser vi både bakover mot middelalderen og fremover til den lutherske epoken.

En rekonstruksjon av Bergen og byens kirker i 1350 (kilde: Byantikvaren i Bergen)

Reformasjonen som en langsiktig prosess kommer tydelig frem i forandringene i Bergens kirkelandskap i middelalderen. Det ble da bygget mer enn tjuefem kirker og kapeller her, og de fleste er forsvunnet over århundrene.

Bryggen med Bergenhus festning til venstre (foto Justin Kroesen)

De siste tiårene før 1536-1537, før protestantismen offisielt ble innført i Norge, var en periode med mye uro. I denne perioden var alle byens klostre stengt og flere kirker ble revet. En kunne si at reformasjonen begynte lenge før den ble offisiell.

Lutherske ideer nådde Bergen gjennom handel. De hanseatiske kjøpmennene som bodde på Bryggen i Bergen hele året var en viktig kanal for nye ideer. Den første lutherske gudtjenesten ble holdt i 1527, mens lutherske praksiser sannsynligvis hadde begynt tidligere i kjøpmannshjem og på arbeidsplasser.

Mariakirken (foto Justin Kroesen)

Samtidig overlevde også et betydelig antall gjenstander og praksiser fra middelalderen lenge etter Reformasjonen, som illustrert ved Mariakirkens interiør og kirkekunstsamlingen på Universitetsmuseet.

Bergen Anno 1581, kobberstikk av Hieronymus Scholeus (foto Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen)